سنخرانی جناب آقای مهندس شریفی در ۱۴ همایش ملی لاستیک ایران در قالب PDF با موضوع چالش های موجود جهت تأمین مواد اولیه و راهکار های آن در شرکت لاستیک بارز کردستان دی ماه سال ۱۳۹۷ pdf